Participatie

Afgelopen jaar hebben wij buurtbewoners en andere belanghebbenden in een vroeg stadium bij het ontwikkelproces betrokken, zelfs voordat er concrete plannen zijn opgesteld. Tot nu toe hebben er vier bijeenkomsten plaatsgevonden. Hier blijft het niet bij. Omwonenden en andere belanghebbenden blijven wij graag uitnodigen om mee te denken over de ontwikkelingen. Als u zich inschrijft op deze website, dan wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen en uitgenodigd voor de bijeenkomsten.

Bijeenkomst #4 ‘concept toekomstvisie’ 
Op 13 december 2023 vond de vierde bewonersbijeenkomst plaats.

Het vervolg 
Met de input van de vierde bijeenkomst werken wij toe naar de afronding van de toekomstvisie.

downloads

Kennismaking #1 d.d. 1 maart 2023
Verslag kennismaking

Bijeenkomst #2 ‘ruimtelijke analyse’ d.d. 24 mei 2023
Kansenkaart
Genoteerde reacties op de Kansenkaart
Presentatie
Verslag

Bijeenkomst #3 ‘ruimtelijke schetsmodellen’ d.d. 11 juli 2023
Informatiepanelen
Presentatie
Verslag

Bijeenkomst #4 ‘concept-toekomstvisie’ d.d. 13 december 2023
Panelen
Reactieformulieren
Verslag inclusief bijlagen
Concept-Toekomstvisie versie december 2023