Participatie

Omwonenden en andere belanghebbenden nodigen wij graag uit om mee te denken over de ontwikkelingen. 

Bijeenkomst #3 ‘ruimtelijke schetsmodellen’ 
Op 11 juli 2023 vond de derde bewonersbijeenkomst plaats. De stedenbouwkundige heeft aan de hand van de opgehaalde reacties van de voorgaande bijeenkomsten ruimtelijke schetsmodellen uitgewerkt. In de schetsen zijn op landschappelijk- en stedenbouwkundigniveau verkenningen gedaan naar de inrichting van het plangebied. De schetsen geven zo een eerste mogelijke opzet van de wijk weer.  

De ruimtelijke schetsmodellen zijn door wUrck tijdens een presentatie toegelicht. Na de presentatie was er ruimte om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van Ten Brinke en wUrck, om wensen, ideeën en zorgen met het team te delen. Daarnaast is bezoekers gevraagd om ter plekke of thuis het online reactieformulier in te vullen.  

Het vervolg 
De opgehaalde reacties van deze bijeenkomst vormt de input voor het vervolgtraject. Om een volgende stap te zetten zijn de resultaten van diverse onderzoeken van belang. Naar verwachting plannen wij in de herfst een vervolgbijeenkomst. 

downloads

Kennismaking #1 d.d. 1 maart 2023
Verslag kennismaking

Bijeenkomst #2 ‘ruimtelijke analyse’ d.d. 24 mei 2023
Kansenkaart
Genoteerde reacties op de Kansenkaart
Presentatie
Verslag

Bijeenkomst #3 ‘ruimtelijke schetsmodellen’ d.d. 11 juli 2023
Informatiepanelen
Presentatie
Verslag