Op de locatie van ’t Kruis, gelegen tussen de Rijksweg Zuid,
de Marga Klompélaan en de Stationsstraat, is Ten Brinke voornemens een woongebied te ontwikkelen. Met omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden zijn wij een participatietraject gestart. Op deze website vindt u de informatie die tijdens bijeenkomst is getoond. 

Hoe komt het plan tot stand?

Op korte termijn gaat er nog niet gebouwd worden. Om op deze locatie woningbouw te mogen realiseren, dient het bestemmingsplan eerst gewijzigd te worden en dienen diverse vergunningen afgegeven te worden. Hiervoor zal uiteraard ook toestemming van en overleg met de gemeente noodzakelijk zijn. Op dit moment is er vanuit Ten Brinke nog geen plan voorgelegd bij de gemeente en heeft de gemeente Overbetuwe over een mogelijk plan nog geen standpunt ingenomen.

Om te komen tot onze vraagstelling aan de gemeente dienen wij een visie op het gebied te vormen. Onderdeel van deze gebiedsvisie zal zijn op welke manier het gebied tot ontwikkeling gebracht kan worden. Deze visie maken wij niet alleen, dat doen wij met omwonenden en andere belanghebbenden.  

Wij weten momenteel nog niet exact wanneer wij de gebiedsvisie kunnen afronden, het proces ernaartoe is namelijk dynamisch en aan verandering onderhevig. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van gesprekken met omwonenden, locatieonderzoeken naar bijvoorbeeld de bodemgesteldheid en flora- en fauna maar ook ontwerpvraagstukken die wij gaandeweg gezamenlijk identificeren.  

Er hebben inmiddels een viertal bijeenkomsten plaatsgevonden. Omwonenden die direct aan het plangebied wonen, hebben wij uitgenodigd om mee te denken over de identiteit van het gebied en de aanwezige kwaliteiten. De tot nu toe getoonde presentaties en informatiepanelen, evenals de verslagen van de avond, kunt u hier downloaden. 

Kan ik meedenken?

Wilt u als omwonende of als inwoner van Elst meedenken over de plannen en aanwezig zijn bij de toekomstige bijeenkomsten? Schrijft u zich dan hier in.  

5 minuten
centrum elst
3 minuten
centrum elst
station
5 minuten
Autoweg A325
3 minuten
station