Uitnodiging BIJEENKOMST #4

Op 13 december 2023 organiseren wij de vervolgbijeenkomst #4 bij zalencentrum Onder de Toren in Elst.   

Hierbij nodigen wij u van harte uit om deel te nemen.  

Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangegeven, werken wij aan een toekomstvisie voor het gebied ‘t Kruis. Ter voorbereiding op de bijeenkomst kunt u nu tussenstand van de concept-toekomstvisie bekijken: 

CONCEPT-TOEKOMSTVISIE

Daarnaast hechten wij waarde aan een transparant proces. Daarom kunt u de letterlijk opgehaalde reacties van de vorige bijeenkomst #3 hier teruglezen.

Wat kunt u verwachten? 
In totaal zijn er drie thema’s waar wij het met u over willen hebben. 
1. De toekomstvisie 
2. Invulling van het openbaar gebied 
3. Het dorpse karakter 

In de vorige nieuwsbrief vroegen wij u of er onderwerpen zijn die u graag zou willen bespreken, daaruit kwamen de volgende onderwerpen naar voren: 
– Hoe wordt voor de afwatering van ’t Kruis gezorgd?  
– Hoe wordt voorkomen dat er scheuren ontstaan bij omliggende huizen? 

Deze ingebrachte onderwerpen worden besproken binnen de drie thema’s. 

Tafelgesprekken
Over elk thema willen wij met u in gesprek. Dit doen wij in een groep aan een tafel. Per thema rekenen wij circa 20 minuten. Na 20 minuten wisselt iedereen van tafel en kunt u in gesprek over het volgende thema. Mocht u nog nabranders hebben, dan kunt u in de vierde ronde nog naar een tafel naar keuze. 

Meld u aan
Via onderstaande link kunt u zich aan- of afmelden voor de bijeenkomst:  

AANMELDEN OF AFMELDEN

Bent u niet in de gelegenheid om op 13 december 2023 aan te sluiten, dan zien wij u graag bij de volgende bijeenkomst die wij organiseren voor omwonenden en andere belanghebbenden.  

In het kort
Datum: woensdag 13 december 2023 
Locatie: Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34 in Elst 
Inloop: vanaf 18.45 uur 
Aanvang: 19.00 uur 
Einde: 21.00 uur 

Vervolg 
Na de bijeenkomst wordt de concept-toekomstvisie aangevuld met de input van de 4de bijeenkomst en werken wij toe naar de afronding van de toekomstvisie.