Terugblik op de bijeenkomst #2 van 24 mei 2023

Op 24 mei 2023 heeft de tweede participatiebijeenkomst voor de planlocatie ’t Kruis plaatsgevonden in Heerenboerderij De Hucht met als onderwerp ‘ruimtelijke analyse’. In totaal bezochten circa 45 personen de bijeenkomst. Het merendeel hiervan woont in de directe omgeving van het plangebied. Verder waren vertegenwoordigers van Ten Brinke en wUrck aanwezig.

wUrck is als stedenbouwkundig bureau betrokken bij deze ontwikkeling, omdat zij diverse plannen hebben ontworpen op het snijvlak van stedenbouw en landschap. Op deze plek ligt een opgave op zowel landschappelijk als stedenbouwkundig niveau. wUrck bedrijft op hetzelfde niveau landschap, architectuur én stedenbouw. Een specialisme daarin zijn woningenbouwplannen in een landschappelijke omgeving.

Deze bijeenkomst #2 was een vervolg op de eerste kennismaking met omwonenden die direct aan het plangebied wonen. De reacties van de vorige bijeenkomst zijn als randvoorwaarden en aandachtspunten meegegeven. Tijdens deze bijeenkomst heeft de stedenbouwkundige de ruimtelijke analyse gepresenteerd. De reacties zijn door wUrck toegelicht aan de hand van de door hen opgestelde kansenkaarten. Gegroepeerd in thema’s: ruimtelijk karakter, dorpse karakter en doelgroepen, groen & water & boden en mobiliteit.

Na de presentatie was er gelegenheid om letterlijk boven op de kansenkaart te staan, hierbij kon men vragen stellen en reactie geven. De kansenkaart en de getoonde presentatie van bijeenkomst #2 kunt u hier downloaden.