‘KENNISMAKING’ BIJEENKOMST #1

Omwonenden die direct aan het plangebied wonen zijn op 1 maart 2023 uitgenodigd voor de kennismaking over de ontwikkeling ’t Kruis te Elst. In totaal bezochten ca. 20 personen de bijeenkomst die plaatsvond bij Herenboerderij De Hucht te Elst. Vanuit Ten Brinke waren er drie vertegenwoordigers aanwezig.

Middels een presentatie is toelichting gegeven op het beoogde (ontwikkel)proces, waar Ten Brinke momenteel in het (ontwikkel)proces staat en waar Ten Brinke verwacht te zijn over enige tijd, en hoe er wordt nagedacht over de betrokkenheid van de buurt.

Daarnaast zijn de eerste onderzoeken ter plaatse inmiddels afgerond. In vervolg daarop is gestart met de verkenning naar een mogelijke invulling van het gebied; om te komen tot onze vraagstelling aan de gemeente. De eerste stap daarin is een gebiedsanalyse. Deze analyse hebben wij niet alleen gedaan. Tijdens de kennismaking is met omwonenden aan drie tafels inhoudelijk gesproken over de gebiedsanalyse. Middels Post-Its zijn de reacties op een grote afbeelding van het plangebied achtergelaten. Deze reacties dienen als input voor een stedenbouwkundige.


Tafel 1
Tafel 2
Tafel 3