Op deze plek is Ten Brinke voornemens een woongebied te ontwikkelen. Om woningbouw te mogen realiseren, dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Hiervoor zal uiteraard ook toestemming van en overleg met de gemeente noodzakelijk zijn. De gemeente Overbetuwe heeft hierover nog geen standpunt ingenomen.

Om te komen tot onze vraagstelling aan de gemeente, zijn wij gestart met de verkenning naar een mogelijke invulling van het gebied. De eerste stap daarin is een gebiedsanalyse. Deze analyse maken wij niet alleen. Omwonenden die direct aan het plangebied wonen, hebben wij uitgenodigd om mee te denken over de identiteit van het gebied en de aanwezige kwaliteiten. De getoonde presentaties, verslagen en informatiepanelen kunt u hier downloaden.

willekeurige sfeerimpressie

MEEDENKEN

Omwonenden en andere belanghebbenden nodigen wij graag uit om mee te denken over de ontwikkelingen.

Bijeenkomst #3 ‘ruimtelijke schetsmodellen’
Op 11 juli 2023 vond de derde bewonersbijeenkomst plaats. De stedenbouwkundige heeft aan de hand van de opgehaalde reacties van de voorgaande bijeenkomsten ruimtelijke schetsmodellen uitgewerkt. In de schetsen zijn op landschappelijk- en stedenbouwkundigniveau verkenningen gedaan naar de inrichting van het plangebied. De schetsen geven zo een eerste mogelijke opzet van de wijk weer.

De ruimtelijke schetsmodellen zijn door wUrck tijdens een presentatie toegelicht.
Na de presentatie was er ruimte om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van Ten Brinke en wUrck, om wensen, ideeën en zorgen met het team te delen.
Daarnaast is bezoekers gevraagd om ter plekke of thuis het online reactieformulier in te vullen.

De informatiepanelen en presentatie kunt u hier downloaden.

Wilt u ook meedenken? Schrijf u hier in en meld u aan. Dan ontvangt u de uitnodiging voor deze bijeenkomst en kunt u zich hiervoor aanmelden.

Het vervolg
De opgehaalde reacties van deze bijeenkomst vormt de input voor het vervolgtraject.
Om een volgende stap te zetten zijn de resultaten van diverse onderzoeken van belang. Naar verwachting plannen wij in de herfst een vervolgbijeenkomst.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het participatieproces? Op deze website worden de presentaties, verslagen en aanvullende documenten gedeeld.
Wilt u middels digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden van het participatieproces en de laatste ontwikkelingen? Meld u dan aan als belangstellende.

5 minuten
centrum elst
3 minuten
centrum elst
station
5 minuten
Autoweg A325
3 minuten
station