BIJEENKOMST #4

Op 13 december 2023 organiseerden wij de vierde bijeenkomst over onze ontwikkeling van ’t Kruis in Elst. Tijdens deze bijeenkomst stond de concept-Toekomstvisie centraal. Naast de Toekomstvisie werden de thema’s “invulling van het openbaar gebied” en “het dorpse karakter besproken”.  

Ontwikkeling ‘t Kruis 
De concept-Toekomstvisie is een startpunt voor de toekomstige uitwerking van een plan voor de ontwikkeling van het gebied ’t Kruis. De aanwezigen kregen de gelegenheid om hun mening te delen via gesprekken en een reactieformulier over de volgende thema’s: 

  1. De concept-Toekomstvisie 
  2. De invulling van het openbaar gebied
  3. Het dorpse karakter

Na de bijeenkomst zijn er nog diverse reacties binnengekomen. Om iedereen de kans te geven een reactie na te sturen hebben wij enkele maanden gewacht met het uitwerken van het verslag. 

Presentatie en verslag 
Bekijk op de pagina participatie alle documentatie:  

  • Panelen 
  • Reactieformulieren 
  • Verslag inclusief bijlagen 
  • Concept-Toekomstvisie, versie december 2023 

Vervolg 
De participatie met de buurt is nog niet afgerond. De input van de bijeenkomst wordt gebruikt om de Toekomstvisie aan te scherpen en af te ronden. Daar zijn wij momenteel druk mee bezig. De definitieve Toekomstvisie vormt de basis voor een stedenbouwkundige variantenstudie. In deze studie worden verschillende scenario’s voor de toekomst van ’t Kruis onderzocht.  

Zodra de definitieve Toekomstvisie klaar is, wordt deze aangeboden aan de gemeente. Vervolgens wordt de stedenbouwkundige variantenstudie opgesteld. Als de variantenstudie klaar is organiseren wij een nieuwe bijeenkomst met omwonenden en andere belanghebbenden. 

Op de hoogte blijven? 
Via onder andere nieuwsbrieven en de website www.tkruiselst.nl informeren wij belangstellenden over de voortgang van het project.