BIJEENKOMST #3

Op 11 juli 2023 vond de derde participatiebijeenkomst plaats over de ontwikkeling ’t Kruis te Elst. In totaal bezochten circa 35 personen de bijeenkomst.

De derde participatiebijeenkomst diende als vervolg op de eerste en tweede meedenkavond en stond in het teken van het ophalen van reacties op de drie uitgewerkte variantenstudies. De stedenbouwkundige heeft drie variantenstudies uitgewerkt. In de variantenstudies zijn bewust verschillende uitgangspunten, oplossingen en invullingen met elkaar gecombineerd om zo een breed palet te bestrijken. Zo wordt in de drie variantenstudies duidelijk dat niet alles tegelijk mogelijk is en dat diverse keuzes ruimtelijke consequenties hebben.

Aan de hand van de drie stedenbouwkundige variantenstudies konden de omwonenden aangeven wat ze wenselijk of onwenselijk vinden voor de locatie, zowel tijdens de avond zelf als achteraf in het online reactieformulier.